J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vacatures van deze organisatie
Deze organisatie heeft nog geen vacature(s) geplaatst
  • Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout
Over deze Organisatie
De stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout (SJJV) heeft ten doel een bijdrage leveren aan de sociale kwaliteit van de gemeente Teylingen en het functioneren van het gemeenschapsleven. Onze missie is: "Op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn in onze maatschappij. We zetten ons in om het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te bevorderen. Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving." Onze visie ie: "Iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar helpen, geven invulling aan het begrip ‘samen leven’. Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan." De SJJV is een (semi)professionele organisatie die intern dezelfde uitgangspunten hanteert als die zij extern uitstraalt. De vrijwilligers werken graag bij SJJV en ontwikkelen zich voortdurend.