J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vacatures van deze organisatie
Deze organisatie heeft nog geen vacature(s) geplaatst
  • Adviesplatform WMO en Jeugd Teylingen
Over deze Organisatie
Het Adviesplatform WMO en Jeugd in de gemeente Teylingen bestaat zo’n 10 jaar en bestaat uit burgerleden en vertegenwoordigers van organisaties zoals mantelzorgondersteuning, ouderen en de raad van kerken. In de afgelopen jaren heeft het platform het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd over het gemeentelijk WMO beleid. Door de 3 decentralisaties zijn er steeds meer taken op het gebied van de WMO, Jeugd en Participatie van het rijk bij de gemeente komen te liggen. Dat maakt het mogelijk om integraal te kijken en dat betekent dat bij het geven van een advies met veel meer zaken rekening moet worden gehouden. Om bij die verandering aan te sluiten is het WMO Adviesplatform vorig jaar verbreed tot een adviesplatform voor zowel WMO als Jeugd.