J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
  • Stichting Syrische Vrouwen in Nederland
Over deze Organisatie
In 2015 begon SVNL met educatieve middagen voor vrouwen uit Syrië en andere Arabischtalige landen. Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) werkt met Syrische families om hun integratieproces te bespoedigen en om hun banden met de Nederlandse maatschappij te versterken. Dankzij de steun van veel vrijwilligers, sponsors en partners kan de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland steeds meer activiteiten uitvoeren. We hebben intussen een reeks heel verschillende projecten, waarover we en onze partners betrokken zijn. Dit jaar zijn er 6 nieuwe vrijwilligers bij SVNL betrokken. In totaal werken nu 13 vrijwilligers mee. Ze helpen met de wekelijkse educatieve bijeenkomsten van vrouwen (en mannen!), met fietsles, kookworkshops, Opvoedlab met administratie en financiën.