J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vacatures van deze organisatie
  • Seniorenvereniging Teylingen
Over deze Organisatie
Seniorenvereniging Teylingen wordt gevormd door drie afdelingen, Sassenheim, Voorhout en Warmond. De afdelingen hebben samen rond de 2100 leden en is hiermee een grote organisatie in de gemeente Teylingen. Seniorenvereniging Teylingen is toegankelijk voor alle 50-plussers in de gemeente Teylingen ongeacht welke levensovertuiging. Seniorenvereniging Teylingen zet zich in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Onze belangbehartiging richt zich op vijf speerpunten: Wonen, welzijn en zorg: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen. Veiligheid: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers. Koopkracht: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoede-beleid gemeente, hulp bij belastingaangifte. Digitalisering: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart. Zingeving: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven. Naast deze onderwerpen stimuleert seniorenvereniging Teylingen culturele- en sociale contacten door de organisatie van gezamenlijke activiteiten en themamiddagen.