J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vacatures van deze organisatie
Deze organisatie heeft nog geen vacature(s) geplaatst
  • Mentorschap Haag en Rijn
Over deze Organisatie
Mentorschap Haag en Rijn richt zich op volwassenen die niet (voldoende) in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen en binnen hun eigen sociale netwerk geen belangenbehartiger hebben. De organisatie richt zich o.a. op mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek die in een zorginstelling of zelfstandig wonen en is werkzaam in de regio's Den Haag, Delft, Leiden en Gouda. Als mentor treden opgeleide vrijwilligers op, die benoemd worden door de kantonrechter. Mentorschap Haag en Rijn maakt deel uit van Mentorschap Netwerk Nederland.