J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
  • Raamwerk
Over deze Organisatie
De medewerkers van Raamwerk ondersteunen mensen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking in hun dagelijks leven via ambulante begeleiding of permanente zorg. Wij doen dat met professionals en maken graag gebruik van vrijwilligers.