J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Vacatures van deze organisatie
  • Plusgroep
Over deze Organisatie
Plusgroep is ontstaan vanuit de vraag in het onderwijs ter voorkoming van schooluitval. We bieden Plus-coaching (formele zorg) en Plusmaatje-coaching (informele zorg) aan in het hele voortgezet en middelbaar onderwijs in de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Noord. Doelstelling van de Plusgroep Schoolverlaten is de grootste voorspeller van maatschappelijke uitval. We stimuleren jongeren in kwetsbare posities in hun ontwikkeling door hen op een slimme manier te verbinden aan een hulpverlener (formele zorg) of een vrijwilliger (informele zorg) met de juiste expertise met als doel het halen van hun startkwalificatie of diploma. Binnen Plusmaatje wordt gewerkt met vrijwilligers met verschillende achtergronden en ervaring. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen talenten. Dat is de kracht van Plusmaatje: diversiteit in hulpvragen en diversiteit in aanbod. Zo worden de persoonlijke kwaliteiten en expertise van elke vrijwilliger optimaal benut.