J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
  • Vriendendienst Zuid Holland Noord
Over deze Organisatie
De Vriendendienst Zuid Holland Noord (regio Leiden en Duin- en Bollenstreek) zet zich in voor zelfstandig wonende mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht een sociaal netwerk weten op te bouwen en te onderhouden. Het gaat hier om een maatjesproject waar een maatje (de vrijwilliger) aan een deelnemer (hulpvrager) gekoppeld wordt onder begeleiding van een coördinator.