J.P. Gouverneurlaan 40 B - (0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
  • Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Holland Noord
Over deze Organisatie
Alzheimer Nederland is een patientenbelangenorganisatie. Zij behartigt de belangen van patienten en mantelzorgers d.m.v. deelname in Ketenzorg Dementie Zuid-Holland Noord en in de 6 Alzheimer Cafes. Door het geven van voorlichting willen we bereiken dat de maatschappij meer dementievriendelijk zal worden.